İmplant Tedavileri

Sinüs Lift Tedavisi

Kafa kemikleri arasında sinüs adı verilen hava boşlukları mevcuttur. Özellikle üst çene ile komşu durumda maksiler sinüs adı verilen anatomik boşluk mevcuttur. Üst çene azı dişlerinin kökleri sinüs boşluğuna çok yakın konumdadırlar. Üst çene büyük azı dişlerinin kaybı sonrası sinüs içerisinde devam eden hava basıncı ve dolaşımı (pnömatizasyon) sonrası çene kemiğinde erime yani rezorbsiyon olmaktadır. Kaybedilen arka azı dişlerinin yerine fonksiyon ve estetiği geri kazandırmak için implant tedavisi uygulanmalıdır. Kayıp dişlerin yerine implant uygulayabilmek için belli miktarda kemik hacmine ve yüksekliğine ihtiyaç vardır. Azalan kemik miktarını arttırmak amacıyla sinüs tabanının cerrahi olarak yükseltilmesi işlemine sinüs lifting adı verilir. Bu operasyon 2 farklı metotla yapılmaktadır.

Sinüs Lift ameliyatı nasıl yapılmaktadır?

Sinüs tabanı yükseltme operasyonu kalan kemiğin miktarına göre belirlenen bir operasyondur. Direkt ve indirekt olarak 2 farklı metotla yapılır. Kalan kemik miktarı operasyonun implantın uygulanacağı boşluktan mı yoksa sinüs yan duvarından mı olacağını belirler. Her iki operasyonda lokal anestezi altında uygulanmaktadır. Sinüs yan duvarından yapılacak operasyonda işlem bölgesi lokal olarak uyuşturulur ve diş eti kaldırılarak sinüsün yan duvarında işlem için seçilmiş uygun aletlerle bir pencere açılır. Sinüsün içini kaplayan sinüs zarı (Schneiderian membran) hassas bir şekilde yükseltilir daha sonra yükselen membran aşağı tekrar inmeden çatı oluşturması için kollojen membran sinüs iç duvarı ve dış duvarı arasına stabil bir şekilde yerleştirilir, daha sonra bu alana kemik tozu yerleştirilir ve operasyon alanı yeni bir membran ve dikişlerle kapatılır. İndirekt olarak içeriden sinüs tabanı yükseltme işleminde tedavi normal olarak implant yapılacak gibi başlar ve osteotom denen aletlerle sinüs tabanı içeriden yükseltilir ve operasyon alanına implant uygulanıp işlem bölgesi dikişlerle kapatılır.

Operasyon sonrası bakım nasıl yapılmalıdır ?

  • Bütün oral cerrahi işlemler gibi kanama olmaması için operasyon sonrası ilk 24 saat tükürülmemeli, sıcak gıdalar tüketilmemeli, sıcak banyodan uzak durulmalıdır.
  • İşlem yapılan bölgeye dışarıdan buz uygulanması işlem sonrası ödem, ağrı ve şişlik olma ihtimalini azaltmaktadır.
  • Operasyon bölgesinde enfeksiyon gelişmemesi ve iyi bir iyileşme için ağız temizliğine dikkat edilmelidir.
  • Tütün mamüllerinin iyileşme üzerindeki olumsuz etkileri bilindiğinden bu süreçte kullanılmamalıdır.
  • Operasyon alanını görmek için dudakları çekiştirmek, dikişlerin açılmasına sebep olabileceğinden yapılmamalıdır.
  • Basınçla burun temizliği yapmaktan kaçınılmalı ve ağız açık hapşırılmalıdır. Hekimin reçete ettiği ilaçlar tam olarak tarif edildiği gibi kullanılmalı, hekimin bilgisi olmadan değişiklik yapılmamalıdır

İmplantlar ne zaman yapılabilir?

Direkt olarak sinüs lift yapılan bölgede ideal şartlarda hastanın kendi kemik yüksekliği 5 mm’den az ise implantları yerleştirebilmek için bölgeye koyulan kemik tozlarının sağlam kemik dokusunda dönüşmesini beklemek gerekmektedir. Operasyondan sonra yaklaşık 6 ayda kemik dokusu yeterli sertliğe erişir ve implantlar yerleştirilebilir. Ancak kullanılan implantların yiv yapısına göre anında implantasyonda yapılabilmektedir. Bu durum osseoentegrasyon ile neticelenirse dişsizlik süresi kısalmış olmaktadır. Sinüs lift operasyonu yapılan bölgede 5 mm’den fazla kalan kemik mevcutsa sinüs lift operasyonuyla aynı anda implantları yerleştirmek mümkündür. İndirekt metodla sinüs tabanı yükseltmesi yapıldıysa implantasyon o anda yapılmaktadır.

Pahalı bir işlem midir?

Sinüs lifting operasyonları son teknoloji ürünü otomatik ve manuel cerrahi aletler ve yine yüksek teknoloji ile elde edilmiş steril ve başarısı yayınlarla kanıtlanmış greft materyalleri (kemik tozları) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra operasyonlarda hekimin sağ kolu olan eğitimli ve tecrübeli yardımcı personelin ve yıllarını vererek edindiği uzmanlığı, bilgi birikimi ve tecrübesiyle işlemi gerçekleştiren hekimin emeği olmadan başarılı bir sinüs lift operasyonundan bahsedilemez. Bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda sinüs lift operasyonları hak ettikleri şekilde ücretlendirilirler. Bu unsurlardan bir ya da birkaçından feragat etmeden ucuza işlem yapmak mümkün değildir. Ucuz çalıştığını iddia eden yerlerde mutlaka gerekli malzemelerin ve uzman personelin varlığını sorgulamak gerekmektedir.

Randevu Al